Koppeltaal Documentation logo Koppeltaal Documentation

Koppeltaal is een ICT-taal, gebaseerd op de internationale HL7/FHIR standaard, die het mogelijk maakt om e-health programma’s onderling uit te laten wisselen. Met Koppeltaal kunnen ggz organisaties voortaan alle beschikbare e-health applicaties gebruiken. Koppeltaal is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de ICT-programmeurs van gerenommeerde e-health leveranciers in Nederland.

Koppeltaal maakt het mogelijk om elk bestaand e-health-programma te koppelen aan de eigen ICT omgeving van een organisatie. Met Koppeltaal wordt het voor ggz-organisaties mogelijk om de beste mix van e-health-applicaties samen te stellen voor haar patiënten, onafhankelijk van de e-health-leverancier.

Leveranciers kunnen door Koppeltaal hun applicaties voortaan bij elke organisatie aanbieden, wat hun bereik aanzienlijk vergroot.

Naast verruiming van het aanbod besparen ggz-organisaties dankzij Koppeltaal kosten. In plaats van per e-health applicatie een kostbare point-to-point-integratie te maken, volstaat nu een enkele investering in de aansluiting bij Koppeltaal.

Koppeltaal wordt ontwikkeld en geleverd door Stichting Koppeltaal. Stichting Koppeltaal is een initiatief van ggz-organisaties, zorgverzekeraars en ICT-bedrijven in de zorg.